Fromhet

fromhetDenna bok tar sitt avstamp i praktisk kristen fromhet och utvecklar tron utifrån dess teman. De flesta som genom gått konfirmand undervisning kan säkert dra sig till minnes en pedagogisk modell som kallas ”de fyra benen”. Den beskriver det kristna livet som ett bord eller en stol som behöver fyra ben för att stå stadigt. Bön, bibelläsning, ”brödsbrytelse” (eller nattvard) och barmhärtighet är de delar som brukar nämnas. Ibland till kommer också ett femte ben i form av bikt. Dessa ”ben” är bokens huvuddelar och utfrån dem utvecklar, resonerar och problematiserar jag den kristna fromheten.

Boken finns att köpa på vulkan.se

Leave a Comment